Zoek

Wat doet een podotherapeut?

Een podotherapeut corrigeert en beschermt de functie van je voeten, door bv. ortheses, schoen- en zoolcorrecties, wondbehandelingen en – zeker zo belangrijk – praktisch advies ter bestrijding of voorkoming van chronische klachten. Na een eventuele doorverwijzing (je kunt ook rechtstreeks een afspraak maken) zal een podotherapeut, via een intensief vraaggesprek met de patiënt, zelf een uitgebreid onderzoek uitvoeren en na specifieke diagnose het behandelplan opstellen. Een digitale voetscan, waarbij de belasting en het looppatroon in beeld worden gebracht, kan onderdeel zijn van het onderzoek.

De behandelingen van een podotherapeut gaan verder dan de andere podoberoepen. Een podotherapeut is daarmee bevoegd voor het behandelen van zgn. risicopatiënten, zoals diabetes-mellitus patiënten en is dan ook regelmatig te vinden in ziekenhuizen. Download HIER onze patiëntfolder (pdf) met een overzicht van onze diensten, werkwijze  en praktijken.

Afspraak maken mag zonder verwijskaart van uw huisarts

Was het vroeger nog gebruikelijk om met klachten aan voeten of het bewegingsapparaat eerst naar de huisarts te gaan voor verdere verwijzing, dat is nu niet meer nodig. De minister van Volksgezondheid heeft in 2011 definitief bepaald dat de wettelijke verwijsplicht voor paramedische beroepen kan vervallen. Wat betekent dit voor patiënt en podotherapeut?

Voor patiënten is dit een hele verbetering! Zij kunnen immers rechtstreeks met hun klachten naar de specialist. Dit zorgt voor directe zorgverlening en een minimalisering van mogelijke communicatiefouten, omdat de zorglijn zo kort mogelijk blijft. Indien nodig kan direct met behandeling worden begonnen en jouw PodoXpert zal uiteraard je huisarts van onderzoek, behandeling en resultaat op de hoogte brengen en houden.

Wat betreft de vergoeding door de zorgverzekeraar verandert er niets – podotherapie wordt vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering – maar raadpleeg hiervoor wel altijd je polis.