Search

Podoloog of podotherapeut?

Wat is het verschil tussen een podotherapeut en een podoloog? Podotherapeut is als titel wettelijk beschermd. Podotherapeuten dienen te voldoen aan een aantal strenge kwaliteitseisen. Ze  staan daarmee allemaal geregistreerd bij de Vereniging NVvP en het Kwaliteitsregister Paramedici. De podoloog daarentegen pakt alleen een onderdeel van de Podotherapie, namelijk het gebied van zolen en schoenen. Een Podotherapeut is tevens opgeleid tot het toepassen van eventuele speciale behandelingen zoals het maken van silicone-orthesen en het uitvoeren van wondbehandelingen bij diabetes-patienten.

Wettelijke erkenning

De opleiding ‘podotherapie’ is wettelijk erkend door het Ministerie van Onderwijs en voldoet aan de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), artikel 34. In dit artikel is ook de titel ‘podotherapeut’ vastgelegd als een bij wet beschermde titel.