Zoek

Disclaimer

Ondanks de grote zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de getoonde informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten niet meer volledig of actueel is. PodoXpert kan daarom geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op deze website en de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin kan PodoXpert garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk individueel geval. Eventuele aansprakelijkheid als gevolg hiervan zal worden afgewezen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van PodoXpert Nederland en haar franchisenemers. Iedere bezoeker van deze website wordt geacht kennis te hebben genomen van bovenstaande. Indien de eigenaar van een gelinkte site bezwaar maakt tegen de betreffende link naar zijn site, zal PodoXpert zo snel mogelijk de bewuste link(s) verwijderen.

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen en voor persoonlijk gebruik te downloaden en te gebruiken, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de uitgever van de website.