Zoek

PodoXpert is kwalitijd voor zorg

Het doel van onze organisatie gaat verder dan alleen de praktische voordelen. PodoXpert zet zich in de markt als een keurmerk, een garantie voor kwaliteit naar patiënten toe en wil een serieuze gesprekspartner zijn voor verzekeraars, overheid, leveranciers en betrokken collega’s in de zorg.

Keurmerk Kwaliteit voor PodoXpert

PodoXpert heeft door vast te houden aan haar kernwaarden – aandacht en tijd voor patiënt en zorgverlening – een hoge kwaliteitsnorm in de podotherapie. Daarvoor heeft PodoXpert dan ook een certificaat Praktijkkeurmerk gekregen. Dit keurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend.

Het Praktijkkeurmerk dat onze praktijken nu mogen voeren, maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg, patiënten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en overheid, zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van PodoXpert.

Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) geeft inzicht in de kwaliteit van jouw (PodoXpert) behandelaar. Bij registratie wordt bekeken of de paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Elke vijf jaar wordt opnieuw beoordeeld of de paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Als de geregistreerde paramedicus voldoet aan de gestelde eisen behoudt hij of zij de kwaliteitsregistratie. Je kunt het Kwaliteitsregister Paramedici eenvoudig raadplegen.