Vergoeding, eigen risico en betaling

Podotherapie en zorgverzekering 2022 … Let op uw polis!

Waarom? Omdat sommige zorgverzekeraars de vergoeding voor podotherapie uit de aanvullende verzekering halen of een totaalbedrag voor voetzorg in de polis opnemen van waaruit ook andere voerzorgverleners, zoals de pedicure, vergoed worden. Dit kan nadelig zijn voor de hoogte van de individuele vergoedingen wanneer u bij meerdere voetzorgverleners onder behandeling bent. Bij sommige verzekeraars valt de vergoeding voor podotherapie samen met de vergoeding voor steunzolen en/of andere voethulpmiddelen. Let dus goed op uw ‘nieuwe’ voorwaarden en bij het afsluiten van uw (aanvullende) polis.

Vergoeding en eigen risico 2022

De meeste behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering en vallen daarom niet onder uw eigen risico. De hoogte van de vergoeding is echter verschillend per maatschappij en per polis. Op de website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) staat een lijst met zorgverzekeraars en hun vergoedingenoverzicht voor 2022. Raadpleeg eventueel uw polis of verzekeraar voor meer details.

Vergoeding voor mensen met diabetes mellitus in 2022

Sinds 1 januari 2015 vindt deze vergoeding plaats op basis van zorgprofielen. Zo’n zorgprofiel wordt door uw huisarts samengesteld en is bepalend voor de vergoeding, e.e.a. uiteraard afhankelijk van uw zorgpolis. Ga dus eerst naar uw huisarts voor een zorgprofiel.

Betaalwijze

U betaalt de behandeling contant of met PIN. Daarna stuurt u de factuur op naar uw zorgverzekeraar, die deze dan volgens de voorwaarden vergoedt.